Precízen, megbízhatóan!

A tanúsító szervezet és a tanúsított cég közötti bizalom döntő a tanúsítási folyamat során.

Cégünk tapasztalt auditori és szakértői csapatára építve végzi a tanúsításokat, garantálva a pártatlanságot, a függetlenséget és a bizalmas információkezelést.

Pártatlanság

Megfelelőségértékelési és tanúsítási tevékenységet végző munkatársaink mindegyikét nyilatkoztatjuk arról, hogy saját maga vagy – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli hozzátartozója nem tervezője, gyártója, beszállítója, üzembe helyezője, (kereskedelmi mennyiségű) vásárlója, tulajdonosa, felhasználója, karbantartója az értékelt termékeknek, és hogy nem is meghatalmazott képviselője ezen felek valamelyikének, valamint nem vesz részt közvetlenül ezekben a folyamatokban.

Munkatársaink nem vehetnek részt olyan termékek értékelésben, amelynek vagy amely versenytársának tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában közvetlenül közreműködtek, valamint nem vehetnek részt olyan irányítási rendszer tanúsításában, amellyel kapcsolatban három éven belül tanácsadást (beleértve konkrét utasításokat vagy megoldási lehetőségek javaslatát az adott irányítási rendszer tervezése, bevezetése, fenntartása vonatkozásában) végeztek, vagy három éven belül a belső auditját végezték. Munkatársaink elkötelezettek a pártatlan döntéssel és a lefolytatott tevékenység feddhetetlenségével kapcsolatban.

A CE Certiso Kft munkatársai és auditorai mentesek a kereskedelmi, pénzügyi és egyéb ráhatásoktól, az általuk végzett vizsgálatok és felülvizsgálatok eredményeit külső személyek nem befolyásolják.

Bizalmas ügykezelés

A CE Certiso Kft bizalmasan kezeli az ügyfél tulajdonát képező összes információt, amelyet az ügyfél a megfelelőségértékelési és/vagy a tanúsítási folyamat során rendelkezésére bocsát. A CE Certiso Kft munkatársai és a tevékenységben részt vevők nyilatkoznak az információk bizalmas kezeléséről, és vállalják e kötelezettség megszegésének jogi következményeit.