Nyilatkozat

az információk bizalmas kezelésével, a függetlenséggel és a pártatlansággal kapcsolatban

A CE Certiso Kft. vezetősége kijelenti:

A hivatalos és nem hivatalos tevékenységünk során tudomásunkra jutott, megfelelőségértékeléssel és tanúsítással kapcsolatos információkat bizalmasan kezeljük, a szellemi termékek és anyagi javak tulajdonjogát tiszteletben tartjuk. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége a CE Certiso Kft.-vel fennálló kapcsolatom megszűnése után még 3 évig áll fenn. Ha bizalmas információ személyünkön keresztül illetéktelenek tudomására jut, azért a jogi felelősséget vállaljuk.

Kijelentjük, hogy nem vagyunk az értékelt eszközök tervezői, gyártói, beszállítói, üzembe helyezői, vásárlói, tulajdonosa vagy karbantartója, sem pedig e felek meghatalmazott képviselője. Ez a korlátozás nem zárja ki olyan értékelt eszközök vásárlását és használatát, amelyek a bejelentett szervezet működéséhez vagy a megfelelőségértékelés elvégzéséhez szükségesek, sem pedig az ilyen termékek személyes célokra történő használatát.

Kijelentjük, hogy nem veszünk részt azon eszközök kialakításában, gyártásában vagy kivitelezésében, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, valamint használatában vagy karbantartásában, amelyek tekintetében minket kijelöltek, és nem képviseljük az említett tevékenységekben részt vevő feleket.

Kijelentjük, hogy nem veszünk részt olyan tevékenységekben, amelyek veszélyeztethetik döntéshozói függetlenségünket vagy feddhetetlenségünket azon megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatban, amelyekre kijelöltek.

Kijelentjük, hogy nem ajánlunk vagy nyújtunk olyan szolgáltatást, amely megingathatja a függetlenségébe, a pártatlanságába vagy a tárgyilagosságába vetett bizalmat. Különösen nem ajánlunk fel vagy nyújtunk tanácsadási szolgáltatásokat a gyártónak, a gyártó meghatalmazott képviselőjének, a beszállítóknak vagy a kereskedelmi versenytársaknak az értékelés tárgyát képező eszközök vagy eljárások kialakítására, kivitelezésére, forgalomba hozatalára, illetve karbantartására vonatkozóan.

Kijelentjük, hogy nem állunk kapcsolatban olyan szervezettel, amely a fent említett tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. Ezek a korlátozások nem zárják ki az olyan általános képzési tevékenységeket, amelyek nem ügyfélspecifikusak és amelyek az eszközök szabályozásával vagy kapcsolódó szabványokkal állnak összefüggésben.

Kijelentjük, hogy kihelyezett, konkrét (csak adott szervezetnek szóló) oktatási tevékenységet nem végzünk az értékelt eszközök tervezője, gyártója, beszállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa vagy karbantartója, sem pedig e felek meghatalmazott képviselője, illetve tanácsadója részére.

Kijelentjük, hogy nem fogadunk el magas értékű ajándékot és/vagy szolgáltatást az értékelt rendszer működtetőjétől és/vagy eszköz gyártójától, meghatalmazott képviselőjétől, tanácsadójától, beszállítójától.

Amennyiben a CE Certiso Kft.-nél történő alkalmazásunkat megelőzően egy adott ügyfélnél munkavállalók voltunk vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtottunk az ügyfél számára az orvostechnikai eszközök területén, a szóban forgó ügyfél vagy az ugyanahhoz a csoporthoz tartozó vállalkozások számára három éven keresztül nem végezhetünk megfelelőségértékelési tevékenységeket.

A CE Certiso Kft. vezetősége

Budaörs, 2020. március 20.