Gyógyászati segédeszközök befogadásához szükséges igazolásért is fordulhat cégünkhöz.

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet értelmében cégünk, a CE Certiso Kft. jogosult a befogadási kérelemhez szükséges igazolás kiállítására.

A rendelet 2.§ (6) bekezdése értelmében az OEP kérelemhez csatolni kell a külön jogszabály szerint kijelölt szerv (így akár a CE Certiso Kft. – kijelölési számunk: NB 2409)

a)  igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa)–ab) alpontja és – az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére irányuló kérelem kivételével – b) pont bf) alpontja szerinti kérelem esetén,

 

„a) még be nem fogadott gyógyászati segédeszközök

aa) támogatásának megállapítására,

ab) kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki,

b) már befogadott gyógyászati segédeszközök

bf) közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére”

 

aa) a minőségtanúsítás hitelességéről, az eszköz használati útmutatójában megadott célra való alkalmasságról, valamint az ISO kód meghatározásáról 6 ISO karakterig,

ab) javaslatot a funkcionális csoportba sorolásról; továbbá

 

b) igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredetivel való azonosságáról;

 

„b) már befogadott gyógyászati segédeszközök

bd) nevének megváltoztatására”

 

c) igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti kérelem esetén a méretre vonatkozó adatokon kívüli paraméterekben való azonosságról.

 

„b) már befogadott gyógyászati segédeszközök

bh) méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására”

 

Digitális hallókészülékek esetén az OEP által a honlapján közzétett besorolást veszi cégünk figyelembe, ahogy az utcai elektromos kerekesszékek esetén is az OEP besorolása az irányadó.

GYSE OEP-befogadáshoz szükséges igazolás megrendelése Megbízás DOC formátumban